Projekty

Poznat jedno ŘEMESLO nestačí!

8.březen 2023

Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava prostřednictvím "Programu na podporu rozvoje kvality školství v roce 2023". Více informací k přečtení....

Jeden NÁPAD nestačí!

8.březen 2023

Tento projekt podpořil MO MOaP prostřednictvím účelového neinvestičního příspěvku na rozvoj volnočasových aktivit v MŠ pro rok 2023. A kolik nápadů nakonec přinesl? Podívejte se...

Jedna CESTA do pohádky nestačí!

8.březen 2023

V roce 2023 jsme realizovali nový projekt “Všestranný rozvoj dětí MOaP", který finančně podpořil MO MOaP. Více o projektu - čtěte dále...

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

3.duben 2022

Naše škole byla příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost, která přispívá na vybavení digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí.

RUČNÍ PRÁCE teď letí!

4.březen 2022

Celoroční projekt "RUČNÍ PRACE teď letí" byl financován prostřednictvím Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022.

(ne)BAVKA - KREATIV mánie - ZAHRÁDKA se zelená...

4.březen 2022

Projekty, které byly financovány z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2022.

Pohyb s radostí v roce 2022

4.březen 2022

Podpora pohybových aktivit dětí pokračovala také v roce 2022 a také tento projekt byl financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2022.

ZLATÁ BERUŠKA pro MŠ - 3.ročník soutěže

24.květen 2021

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 3. ročník udělování ceny ZLATÉ BERUŠKY pro aktivní a nápaditou mateřskou školu. Cílem bylo ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše MŠ se umístila na 3. místě s projektem "Když se nám nelenilo, tak se zelenilo..." Podívejte se zde...

PŠT aneb Pojďme Šachy Trénovat

10.březen 2021

Projekt byl financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2021.

Pohyb s radostí 2021

10.březen 2021

Projekt byl zaměřen na podporu pohybových aktivit dětí a je financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2021.

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47