Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

3.duben 2022

Naše škole byla příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost, která přispívá na vybavení digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí.

RUČNÍ PRÁCE teď letí!

4.březen 2022

Celoroční projekt "RUČNÍ PRACE teď letí" byl financován prostřednictvím Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022.

(ne)BAVKA - KREATIV mánie - ZAHRÁDKA se zelená...

4.březen 2022

Projekty, které byly financovány z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2022.

Pohyb s radostí v roce 2022

4.březen 2022

Podpora pohybových aktivit dětí pokračovala také v roce 2022 a také tento projekt byl financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2022.

ZLATÁ BERUŠKA pro MŠ - 3.ročník soutěže

24.květen 2021

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 3. ročník udělování ceny ZLATÉ BERUŠKY pro aktivní a nápaditou mateřskou školu. Cílem bylo ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše MŠ se umístila na 3. místě s projektem "Když se nám nelenilo, tak se zelenilo..." Podívejte se zde...

PŠT aneb Pojďme Šachy Trénovat

10.březen 2021

Projekt byl financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2021.

Pohyb s radostí 2021

10.březen 2021

Projekt byl zaměřen na podporu pohybových aktivit dětí a je financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2021.

V hlavní roli PRCKOVÉ!

10.březen 2021

Projekt zaměřený na podporu a rozvoj vzdělávání dvouletých dětí v MŠ byl financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2021.

Svět očima dětí - tak to vidíme my!

10.březen 2021

Celoroční projekt roku 2021 byl financován z účelového neinvestičního příspěvku na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy. Je zaměřen na zdokonalování tvořivých schopností dětí, na rozvíjení dětského vnímání i představivosti....

Betonová džungle ne, raději ta zelená!

30.březen 2020

Projekt byl financován z "Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021.

MŠ Šafaříkova Ostrava