Jeden NÁPAD nestačí!

 

Jeden NÁPAD nestačí!

K napsání tohoto projektu nás vedla potřeba a zájem vytvořit originální a vhodný pracovní koutek pro naše nejmenší. V ostatních třídách už mají starší děti nové koutky pro rozvoj polytechniky vytvořené (speciální ponky s nářadím a materiálem). Přemýšleli jsme, jakou cestou jít, abychom i těm nejmenším dětem umožnili rozvoj potřebných dovedností a nabídli jim elementární polytechnické činnosti. Nějak se začít musí, a tak jsme pátrali, nechali se inspirovat a dostali NÁPAD! Vytvořením podnětného prostředí máme šanci nejsnáze motivovat a iniciovat rozvoj potřebných dovedností, a to přesně v souladu s tvrzením, že není důležitý výsledek, ale samotný proces tvoření a prožitek dětí. Tento projekt má i další přesah, protože jsme naší novinkou inspirovali i rodiče dětí v rámci společných odpoledních tvoření a zjistili, že JEDEN NÁPAD NESTAČÍ. 

Záměr projektu aneb ČÍM BYL DĚTEM PŘÍNOSNÝ:

  • Vytvořil pro ně podnětné prostředí pro individuální rozvoj pracovních dovedností při průběžné a postupné tvořivé práci s různými materiály, podpoří rozvoj kreativity, technického myšlení.
  • Přenesl aktivitu z dospělého na dítě a umožní jim zažívat spoustu „aha momentů“ při vymýšlení i realizaci vlastních NÁPADŮ.
  • V neposlední řadě také zajímavé prožitky se svými rodiči při nových netradičních aktivitách.

 

Schválená částka na realizaci: 30 000,- Kč

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava