O nás

VSTŘÍCNÁ A PŘÁTELSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola zahájila provoz slavnostním otevřením 30. srpna 1976 jako trojtřídní mateřská škola s celodenní provozem. Usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 943/19 ze dne 24.9.2002 s účinností ke dni 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Škola je situována v okrajové části města v dosahu městské hromadné dopravy (tramvaj, trolejbus, autobus), ale poněkud se ztrácí uprostřed sídlištní zástavby. Poblíž je další mateřská škola, která je umístěna o něco lépe a bohužel mnohdy dochází k zaměňování našich škol. Typizovaná dvoupodlažní budova i venkovní areál školy prošel během posledních let modernizací, což vedlo k výrazné proměně školy a také k efektivnímu a systematickému zlepšování podmínek předškolního vzdělávání. V roce 2014 proběhla výměna oken, zateplení, instalace vzduchotechniky, topení na chodbách, výměna zdravotechniky, vybudování infrasauny i oprava příjezdové cesta v areálu školy. V roce 2017 byla realizována kompletní výměna elektroinstalace. V létě 2018, v rámci rozsáhlé modernizace školní zahrady, získala škola venkovní prostory vybavené bezpečnými a moderními sportovními hracími prvky, upravené plochy vhodné nejen pro sport, ale i relaxaci, a to vše s přihlédnutím a zohledněním pohybu dětí mladších 3 let.

V současné době má škola tři věkově heterogenní třídy s průměrným počtem 24 dětí, z nichž jedna třída je přednostně určena pro děti mladší tří let a věkové rozmezí zde zapsaných dětí je od 2 do 4 let, počet zde zapsaných dětí je adekvátně snížen dle novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Součástí školy je také školní jídelna. 

Školní zahrada má zajímavě řešenou terasu s lavičkami, promyšleně a vhodně upravený povrch – nové asfaltové chodníky pro jízdu s různými vozítky, pryžové hrací plochy s umělými vyvýšeninami a tunelem i zatravněné části. Je vybavena moderními sportovními prvky (ze série Malý lanový park, lezeckou stěnou do svahu, lanovou pyramidou, fitness prvkem), nerezovou skluzavkou, různými druhy kolotočů, houpadly, kreslící tabulí, místem pro tvořivé hry s pískem i s vodou.

Interiér školy je vkusný, příjemný, citlivě barevně laděný a vyzdobený zejména dětskými výtvarnými pracemi, fotografiemi mapující život naší mateřské školy i netradičně pěstovanými květinami. Prostřednictvím zajímavých projektů, které aktivně realizujeme, se prostředí školy neustále přetváří, proměňuje, snaží se inspirovat a zaujmout návštěvníky mateřské školy.

Nabídka hraček, učebních pomůcek a vybavení odpovídá počtu dětí ve třídách i jejich věku, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Promyšleně a pravidelně je obohacujeme o zajímavé novinky, které se na trhu objevují. Vycházíme ze zájmu dětí nebo, na základě pedagogické diagnostiky, cíleně podporujeme vhodnými pomůckami tu vzdělávací oblast, která se nám jeví jako problémová – zasluhující naši zvýšenou pozornost. 

Ke zpestření života v mateřské škole přispívají zajímavé akce, zábavné i vzdělávací programy, které pro děti pečlivě vybíráme a připravujeme. Již tradičně k nim patří různé oslavy, neformální setkávání a další aktivity s dětmi i rodičovskou veřejností. Do života v našem městě se zapojujeme zejména při výtvarných akcích či vystoupeních, využíváme nepřeberné možnosti a příležitostí k jeho poznávání a objevování (knihovna, galerie, muzea, technická centra, parky).

Našim cílem je vytvořit v mateřské škole bezpečné, vstřícné a přátelsky naladěné prostředí – otevřené rodině, novým nápadům, myšlenkám a trendům. Být školou důvěryhodnou, tvořivou a energickou, která se neustále rozvíjí a posouvá, přináší dětem spoustu radostných a příjemných zkušeností, je zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života. Chceme poskytovat předškolní vzdělávání, které je „šité dětem na míru“! Všechny děti potřebují dostatek vhodných příležitostí k tomu, aby viděly a vnímaly okolní svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu. Vždyť naučit děti „podívat se“ a „vidět“ představuje nelehký úkol.....

Natočili jsme pro Vás krátkou video prezentaci mateřské školy - zde webový odkaz, který Vám umožní nakouknout do naší školky....

https://youtu.be/3ltMiMJer4o

 

Fotogalerie
Soubory ke stažení
PDFVnitřní denní režim125.26 KB
PDFUA. vnitřní denní režim117.80 KB
PDFHistorie naší školy - perličky z kroniky...1.01 MB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47