PLATBY v MŠ

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za celodenní předškolní vzdělávání je stanovena na 500,-- Kč za měsíc. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby, než dítě zahájí povinnou školní docházku). Další podrobnosti k úplatě upravuje vnitřní směrnice mateřské školy (vizte níže Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání ve formátu pdf.).


Cena stravného od 1.9.2023:

Stravné u dětí do 6 let:

- přesnídávka – dopolední svačina 11,00 Kč
- oběd 25,00 Kč
- odpolední svačina 11,00 Kč
- pitný režim 5,00 Kč
- polodenní stravování 41,00 Kč
- celodenní stravování 52,00 Kč

Stravné u dětí, které během školního roku dovrší 7 let:

- přesnídávka – dopolední svačina 12,00 Kč
- oběd 27,00 Kč
- odpolední svačina 12,00 Kč
- pitný režim 5,00 Kč
- polodenní stravování 44,00 Kč
- celodenní stravování 56,00 Kč

 

Informace k platbě stravného - možnosti:

Úhrada stravného se provádí bezhotovostní platbou prostřednictvím souhlasu s inkasem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (během prázdninového provozu pouze hotovostní platbou).

Zákonní zástupci uhradí  při nástupu dítěte do MŠ v hotovosti zálohu na stravné ve výši 1 600,-- Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny. Tato záloha pro aktuální školní rok je po dohodě se zákonnými zastupci dětí vyúčtována na konci měsíce června nebo při ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Při platbě v hotovosti již pak zákonní zástupci dětí hradí platbu za stravné podle skutečně odebrané stravy za daný měsíc a to zpětně zpravidla 15. dne v měsíci (např. platba stravného za září pak proběhne 15. října). Upřesňující informace o termínu plateb za stravné v hotovosti budou vždy vyvěšeny na informační nástěnce při vstupu do mateřské školy. Termíny pro platbu jsou závazné i v případě nepřítomnosti dítěte.

Inkasem z bankovního účtu je úhrada stravného také prováděna zpětně za daný měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (např. platba stravného za září je z účtu stažena do 15. října podle skutečně odebrané stravy).

Formulář k zadání bezhotovostní platby je na vyžádání k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo ke stažení viz níže.

 

Soubory ke stažení
PDFSměrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 134.56 KB
PDFPříloha.úplata.2023/202492.44 KB
PDFPříloha.Úplata od 1.1.2024428.79 KB
PDFFormulář - bezhotovostní platba116.80 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava