Školní stravování

KONTAKTY – školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: Ingrid Kačmaříková

E-mail: ekonomka@mssafarikova.eu

Telefon: 720 029 453 (např. informace o výši stravného, dotazy ohledně provozu ŠJ)

K dispozici v kanceláři v době od 8.00 do 11.45 hodin.

 

Za stravování odpovídá vedoucí školní jídelny.

Strava se vydává ve školní jídelně v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí školní jídelny tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a nebyl narušen stravovací režim dětí.

Dostatečný přísun tekutin je pro děti zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Dle aktuálního zájmu (na základě žádosti zákonného zástupce dítěte) škola poskytuje dietní stravování za upravených podmínek. Ve spolupráci se zřizovatelem školy lze zajistit dovoz celodenní dietní stravy firmou s vlastní nutriční terapeutkou.

 

Informace k platbě stravného - možnosti:

Úhrada stravného se provádí bezhotovostní platbou prostřednictvím souhlasu s inkasem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (během prázdninového provozu pouze hotovostní platbou).

Zákonní zástupci uhradí  při nástupu dítěte do MŠ v hotovosti zálohu na stravné ve výši 1 600,-- Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny. Tato záloha pro aktuální školní rok je po dohodě se zákonnými zastupci dětí vyúčtována na konci měsíce června nebo při ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Při platbě v hotovosti již pak zákonní zástupci dětí hradí platbu za stravné podle skutečně odebrané stravy za daný měsíc a to zpětně zpravidla 15. dne v měsíci (např. platba stravného za září pak proběhne 15. října). Upřesňující informace o termínu plateb za stravné v hotovosti budou vždy vyvěšeny na informační nástěnce při vstupu do mateřské školy. Termíny pro platbu jsou závazné i v případě nepřítomnosti dítěte.

Inkasem z bankovního účtu je úhrada stravného také prováděna zpětně za daný měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (např. platba stravného za září je z účtu stažena do 15. října podle skutečně odebrané stravy).

Formulář k zadání bezhotovostní platby je na vyžádání k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo ke stažení na webových stránkách.

 

Cena stravného od 1.9.2023:

Stravné u dětí do 6 let:

- přesnídávka – dopolední svačina 11,00 Kč
- oběd 25,00 Kč
- odpolední svačina 11,00 Kč
- pitný režim 5,00 Kč
- polodenní stravování 41,00 Kč
- celodenní stravování 52,00 Kč

Stravné u dětí, které během školního roku dovrší 7 let:

- přesnídávka – dopolední svačina 12,00 Kč
- oběd 27,00 Kč
- odpolední svačina 12,00 Kč
- pitný režim 5,00 Kč
- polodenní stravování 44,00 Kč
- celodenní stravování 56,00 Kč

 

Přihlašování a odhlašování dítěte ke stravování:

Zákonný zástupce odhlašuje či přihlašuje dítě ke stravování den předem, tj. do 16.30 hodin (např. osobně v MŠ, telefonicky, SMS), nově také on-line na webu i později než do 16.30 formou elektronické omluvenky, která je doručena na e-mail školy! POZOR případné úpravy či změny v docházce dítěte (např. náhlé onemocnění v průběhu noci) je ještě možné telefonicky změnit nejpozději do 6.30 hodin ráno v daný den – tj. zavolat nebo zaslat SMS na tel. 724 000 811, nebo odhlásit osobně! Ráno bohužel nelze akceptovat online omluvenku na daný den – nejsme vždy k dispozici u PC již mezi 6.00 a 6.30 hodin!

Výdej stravy 1. den neplánované nepřítomností dítěte v MŠ je v 11.40.
Pro výdej stravy (v první den neplánované nepřítomnosti dítě - při náhlém onemocnění dítěte nebo při jeho absenci z jiného závažného důvodu) jsou nastavena zvýšená hygienická pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny. Upřednostňuje se výdej stravy do jednorázových nádob, které jsou pro tuto situaci školou zakoupeny. Zákonní zástupci dětí z hygienických důvodů nevstupují do prostorů školní jídelny. Na další dny se strava odhlásí.

Číslice v jídelníčku za pokrmem značí určitý alergen.
Informace naleznete níže v souboru ke stažení.

 

Soubory ke stažení
PDFVnitřní řád školní jídelny205.30 KB
PDFSeznam alergenů413.98 KB
PDFUK - seznam alergenů120.69 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47