Úřední deska

Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Adresa: Šafaříkova 9 / 1050, 702 00 Moravská Ostrava

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČO: 75027364
Nejsme plátci DPH.

Ředitelka: Bc. Lenka Šebestíková

Kapacita školy: 75 dětí

Provozní doba: pondělí až pátek od 6:00 do 16:30 hodin

  • ranní přivádění dětí: od 6.00 do 8.15
  • vyzvedávání dětí po obědě: od 12.30 do 13.00
  • odpolední předávání dětí: od 14.30 do 16.30
  • Rozsah povinného předškolního vzdělávání – pravidelná denní docházka od 8.15 do 12.15 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

 

Telefon: 596 136 724

Mobil:  739 466 266 (ředitelka školy), 724 000 811 (omluvy, docházka dětí)

Identifikátor datové schránky: 9epkwf4

Adresa elektronické pošty: reditelka@mssafarikova.eu

Web: https://mssafarikova.eu

Číslo účtu MŠ: Komerční banka, a.s. 13433761 / 0100

Přehled přijímaných datových formátů v digitální podobě obsažených v datové zprávě: PDF, PDF/A, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ODT, ODF, JPG, JPEG.

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit: prostřednictvím informačního systému datových schránek, zasláním emailové zprávy na elektronickou adresu školy, na přenosném technickém nosiči.

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Pokud škola zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se škole vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává. Není-li škola schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Povinně zveřejňované informace - viz níže Struktura informací o subjektu...

 

Soubory ke stažení
PDFRozpočet roku 2024214.51 KB
PDFStřednědobý výhled rozpočtu 2025,2026107.36 KB
PDFČŠI - Inspekční zpráva 330.10 KB
PDFSTRUKTURA INFORMACÍ O SUBJEKTU dle vyhlášky č. 515/2020 Sb., v platném znění197.47 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47