Projekty

OP JAK - projekt Podpora školy IV

13.říjen 2022

Mateřská škola realizuje projekt, který je financován z Operačního programu Jan Ámos Komenský, výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I.

BEZPEČNĚ SVĚTEM

26.srpen 2022

Podzim 2022 je opět akční - realizujeme nový projekt přeshraniční spolupráce Bezpečně svět, který je je podpořen z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia. Více o projektu po rozkliknutí názvu...

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

3.duben 2022

Naše škole je příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost, která přispívá na vybavení digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí.

RUČNÍ PRÁCE teď letí!

4.březen 2022

Celoroční projekt "RUČNÍ PRACE teď letí" je financován prostřednictvím Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022.

(ne)BAVKA - KREATIV mánie - ZAHRÁDKA se zelená...

4.březen 2022

NOVÉ projekty, které jsou financovány z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2022.

Pohyb s radostí v roce 2022

4.březen 2022

Podpora pohybových aktivit dětí TRVÁ, také tento projekt je financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2022.

MŠ Šafaříkova Ostrava