RUČNÍ PRÁCE teď letí!

RUČNÍ PRÁCE teď letí!

Stačí kousek dřeva, pořádná dávka nadšení, šikovné ruce a začnou se dít věci!

Celoroční projekt povede k vytvoření podnětného prostředí pro zdokonalování manipulačních, konstruktivních a tvořivých schopností dětí, k rozšíření prostoru pro kreativitu,  jejich šikovné ruce, vnímavé oči a talent. Milujeme DŘEVO a tímto projektem ho chceme oslavit!  Jde nám zejména o seznámení dětí předškolního věku s vlastnostmi dřeva, se základními nástroji potřebnými pro práci s ním, s možnostmi jeho opracování, s návody na jednoduché dřevěné výrobky. Při praktické manipulaci je učit dřevo opracovávat (řezat, stloukat hřebíky, slepovat…), aby pak samy zvládly výrobu jednoduchých dřevěných výrobků. 

Projekt zahrnuje několik aktivit:

DŘEVOkoutek:

Pro práci se dřevem je třeba vytvořit vhodné podmínky – ve třídě promyšleně naplánovat pracovní koutek (tj. vybavenou dětskou dílnu včetně pracovních nástrojů, úložných košů, dřevěných špalíků a lišt na řezání). 

Malý řemeslník:

Obohacením projektu je nám již známý a opravdu výborně připravený kurz Malý řemeslník pod vedením zkušených lektorů Světa Techniky. ,

DŘEVOhrátky:

V této aktivitě půjde zejména o práce montážní a demontážní. Děti budou moci využívat různorodý dřevěný materiál - od jednoduchých drobných kostek a špalíčků, až po složitější stavebnice dřevěné. Naučí se konstrukci vymyslet, navrhnout a poté zrealizovat. Pokusíme se zapojit i rodiče dětí a využít svátek Den rodiny k setkání při společných tvořivých a konstruktivních aktivitách.

Jak vzniká?

Tato aktivita bude zaměřena na seznamování dětí s prací se dřevem v reálném prostředí pomocí praktických ukázek, při exkurzích. Nabízí se také procházka lesem, poznávání stromů, návštěva lesní školky, abychom zjistili, jak dlouho trvá, než strom vyroste …

 

Schválená částka na realizaci projektu: 50 000,- Kč

 

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava