Poznat jedno ŘEMESLO nestačí!

 

Poznat jedno ŘEMESLO nestačí!

Tento projekt navazoval na předchozí s názvem „Ruční práce teď letí!“. Celoroční projekt  šířeji děti seznamoval s různými řemesly a oslavil tak manuální práci, šikovnost a um vybraných profesí. Naše pojetí umožnilo u předškolních dětí rozvíjet kreativitu, zručnost a samostatnost při praktickém zkoušení různých dovedností v roli (hře na) malíře, kuchaře či cukráře, zahradníka, švadleny.. Stěžejní byla spolupráce s externími organizacemi, se zkušenými odborníky z praxe, kteří naše předškoláky provedli všemi krásami i úskalími jejich řemesla – seznámili je s pracovními postupy, konkrétními návody, jaké používat materiály, pomůcky, nářadí, jak s nimi bezpečně zacházet. V roli průvodců podpořili děti také ve vymýšlení jejich vlastních nápadů, pomohli jim, aby si řemeslo bezpečně vyzkoušely a některé dovednosti manuálně samy zvládly.  Některé aktivity probíhaly přímo v naší MŠ, kam jsme externí odborníky a studenty či učně pozvali (malování školní chodby za účasti dětí, sázení květin a úprava záhonů na školní zahradě a venkovní terase, vaření a sázení květin s rodiči). Mnohé se odehrávaly v prostředí mimo naši školu (školní zahradnictví, chráněná dílna, ovocné sady v Sosnové, cvičná kuchyně v SŠSS Ostrava). Děti měly možnost práci vybraných profesí nejen pozorovat, ale hlavně si ji prakticky vyzkoušet. Projekt byl náročnější na organizaci a také postaven na velké ochotě a vstřícnosti zapojených aktérů, protože pro některé to byla první zkušenost při spolupráci s tak malými dětmi – „mini řemeslníky“. Patří jim velký dík, protože aktivity vždy pečlivě připravili a prožitky dětí pak byly opravdu nezapomenutelné. Děkujeme těmto organizacím a školám  - Charita sv. Alexandra, Chráněná dílna Globy, rodinná firma Vitaminátor s.r.o., Střední škola společného stravovaní, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace a Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace.

Projekt zahrnoval tyto aktivity:

  • Jako MALÍŘ aneb kouzlíme štětcem a barvou....
  • Jako ŠVADLENA aneb ať nám hezky šije nit....  
  • Jako ZAHRADNÍK aneb vstávej semínko holala....
  • Jako KUCHAŘ aneb tak trochu jiné Prostřeno....
  • Ten UMĚL to a ten zas tohle....

Schválená částka na realizaci: 80 000,- Kč

 

Fotogalerie
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava