(ne)BAVKA - KREATIV mánie - ZAHRÁDKA se zelená...

 

(ne)BAVKA aneb BAví se Všichni KAmarádi

S nadějí se díváme do budoucnosti a přemýšlíme, jak připravit zajímavý celoroční program nejen pro děti, ale i ostatní pozvané návštěvníky naší školy. Doufáme, že období „nebavky“ už brzy pomine a my se zase budeme moci společně bavit, užívat si netradičních aktivit, které vnáší do života v mateřské škole zpestření, radost a potěšení. Spolehlivě zabírá legrace, společná zábava a setkávání, pohyb a tanec, soutěže a hry. Přejeme si vrátit k oblíbeným akcím, jako jsou tvůrčí dílny (podzimní, velikonoční), tematické dny (aprílový, čarodějnický…), výlety (třeba Retro výlet po kolejích), zahradní slavnosti (letní) i besídky (ke Dni rodiny). Rozhodně nám nechybí chuť a nápady, nadšení a schopní aktéři, abychom opět připravili odpolední neformální setkávání v mateřské škole a nabídli tak dětem i rodičům možnost prožít čas naplněný hrou, pohybem a společnou zábavou – čas, kdy se dospělí zase na okamžik stanou dětmi. Rádi bychom zase zažili atmosféru příprav a zkoušení na zábavný program podle našich představ, vychutnat si skvělou zábavu při společném vystoupení, ukázat ostatním, co nového jsme se naučili. Tento projekt je naší pozitivní vizí pro rok 2022, kdy se snad zase budou BAVIT VŠICHNI KAMARÁDI!

Schválená částka na realizaci projektu: 16 000,- Kč

 

KREATIV mánie

Kreativ mánie je projekt, který bude zaměřen na spontánní hru a experimenty s atypickými materiály, předměty a nástroji určenými pro výtvarnou činnost dětí. Měl by podpořit jak tvorbu jednotlivců, dvojic, ale i skupin, rozšířit prostor pro zdokonalování tvořivých schopností dětí a zaměřit se také na jejich talent, šikovné ruce a vnímavé oči. Větší množství výtvarných aktivit umožní dětem získat více zkušeností v kresbě, malbě, modelování i v tvorbě prostorových děl. Netradiční výtvarné aktivity bychom rádi nabídli také rodičům dětí - pokud situace dovolí, stanou se z nich vítaní spolutvůrci v rámci společných výtvarných dílen.

Schválená částka na realizaci projektu: 10 000,- Kč

 

ZAHRÁDKA se zelená, slunce na ní svítí…

Objevili jsme kouzlo zahradničení – otevřel se nám zcela nový, tak trochu dobrodružný svět. Naše školka se začala postupně proměňovat na malou oázu zeleně uprostřed betonové šedi sídliště díky projektu Betonová džungle NE, raději ta zelená!. Tímto navazujícím projektem chceme zachovat bezprostřední kontakt s přírodou, umožnit dětem pozorování přírodních procesů přímo a dlouhodobě. Na jaře bude potřeba upravit záhony, maxi truhlíky, květináče na plotě - doplnit hlínu, mulčovací kůru, kamínky, vysadit nové letničky a bylinky, rostliny pravidelně zalévat, hnojit a přesazovat... Našim „malým zahradníkům“ bychom chtěli také dopřát návštěvu botanické zahrady, kde lze využít odborný komentář průvodce, a navíc ji využít coby motivaci pro jejich další aktivity v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti. 

Schválená částka na realizaci projektu: 14 000,- Kč

 

Fotogalerie
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava