O klubu

Klub předškoláků je cíleně zaměřen na přípravu budoucích prvňáčků (dětem v posledním roce docházky do MŠ a s odkladem povinné školní docházky) – na bezproblémový vstup do ZŠ. Promyšleně sestavena vzdělávací nabídka zahrnuje nejen aktivity přímo v mateřské škole, ale i pestrý program mino ni. Při návštěvách v místní pobočce knihovny si děti přirozeným způsobem vytvářejí pozitivní vztah ke knihám a zároveň rozvíjejí předčtenářské dovednosti. Na blízkém dopravním hřišti mají zase možnost, prakticky a za odborného dohledu strážníků městské policie, získat první základy dopravní výchovy – poznatky o pravidlech silničního provozu, správná reakce na světelnou signalizaci, dovednosti potřebné k bezpečné jízdě na kole. Neméně zajímavé a pro děti obohacující jsou také programy kulturních center a institucí (interaktivní výstavy a tvůrčí díly pro předškolní věk, kroužek keramiky), jejichž nabídek také průběžně v Klubu předškoláků využíváme.

A jaký program během týdne nejstarším dětem pravidelně nabízíme?

 • MIX zážitků – klubové výpravy a objevování světa.
  Prožitkové aktivity mimo MŠ, kdy mají děti příležitost přirozeným a atraktivním způsobem poznávat nová místa, seznamovat se s novými lidmi. Tato aktivita zahrnuje tematické programy v knihovně - vytváříme pozitivní vztah ke knihám, pravidelné návštěvy v ZŠ „My se školy nebojíme“, setkávání se světem umění - výpravy do muzeí, na výstavy i výukový program na dopravním hřišti.
 • Lámeme si hlavu rádi 
  Rozvíjíme představivost, zlepšujeme paměť, koncentraci, rozhodovací a strategické schopnosti nejen v malé šachové školičce, ale také při práci s logickými hrami a hlavolamy.
 • Fandíme technice
  Učíme se řešit jednoduché problémy samostatně i ve spolupráci s kamarády, záměrně se soustředit, udržet pozornost a dokončit činnost. Rozvíjíme logické myšlení, prostorovou orientaci a plánování při práci s digitálními interaktivními pomůckami (iPady) i programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot. 
 • Kreativ mánie
  Procvičujeme jemnou motoriku dětí při práci s různými nástroji a materiály, koordinaci ruky a oka, rozvíjíme fantazii i kreativitu dětí. Součásti je také aktivní zapojení dětí do vyhlášených výtvarných soutěží.
 • Od písmenek ke slovům – při společném sdílení zážitků, prostřednictvím tvořivé dramatiky, při práci s knihou rozvíjíme celkový přirozený rozvoj řeči - soustředěné naslouchání a porozumění slyšeného, podpora aktivní slovní zásoby, logopedická prevence i podpora mluvního apetitu dětí.

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47