ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS do MŠ

TERMÍNY pro příjem vyplněných Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

3.května 2023 od 8:00 do 16:00

4.května 2023 od 8:00 do 14:00

Průběh zápisu:

  • Zápis do MŠ je realizován prostřednictvím nového Portálu předškolního vzdělávání statutárního města Ostravy  https://ms.ostrava.cz/, kde je umožněno rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohu (potvrzení o očkování) a osobně doručit do MŠ ve výše uvedených dnech.
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 se koná od 03.05.2023 do 04.05.2023 a zahrnuje osobní doručení podepsané vygenerované Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně požadované přílohy – tj. doložení potvrzení o řádném očkování dítěte, kterou vystaví lékař dítěte. POZOR - dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání potvrzení o očkování nedokládá. K ověření údajů uvedených v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce dítěte požádán o nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat.

 

Podrobněji k zápisu dítěte do MŠ take na této záložce:

https://www.mssafarikova.eu/clanek/jak-zapsat-dite-do-materske-skoly/160

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava