Prožili jsme ve školním roce 2021/2022... a bylo nám spolu krásně :-)

Školní rok 2021/2022 právě končí. O desíti měsících, které se v září zdály dlouhé, teď můžeme říct, že utekly jako voda. Nebylo toho málo, co jsme během té doby stihli. Hned v září naše mateřská škola oslavila 45. narozeniny. Společně s rodiči a přáteli školy jsme si užili pohodové odpoledne na naší zahradě. V dalších podzimních a zimních měsících nám situace (COVID-19) neumožňovala pořádat akce a setkání s rodiči, a proto jsme společně trávili čas se školkovými kamarády. Přidali jsme ruku k dílu při podzimním úklidu zahrady a nezapomněli jsme ani na záhony, které máme před vstupem do naší školy. Uvařili jsme speciální čertovský guláš, na kterém si všichni moc pochutnali a pak nastalo to pravé čertovské rejdění. Nejmenší děti ze třídy Květinek prožily první kouzelné Vánoce v MŠ. Paní zima kralovala tak, jak měla a my jsme si mohli užít venkovní radovánky. Postavili jsme sněhuláky, na své si přišly lopaty, boby, sáně...a také zvířátka, kterým jsme pravidelně doplňovali zásoby. Abychom nebyli nemocní, posilnili jsme se ovocem a zeleninou, a také jsme nezapomínali cvičit. Na jaře se zmírnila epidemická opatření a opět jsme se mohli setkávat s rodiči dětí. V rámci odpoledních „Spoluhrátek“ rodiče dostali tipy nejen na zajímavé hračky, ale i knihy, které si mohli zapůjčit domů a po tak dlouhé době jsme si všichni příjemně popovídali a byli si zase o trochu blíž. I proto jsme v květnu uspořádali slavnost, tentokrát na školní zahradě, jež byla zaměřena na rodinu. A už jsme se pomalu přehoupli do června, kdy jsme hned první den začali oslavou Dne dětí. Vyrazili jsme na společný výlet historickou tramvají Barborkou a jelikož nejsme z cukru, ani déšť nám radost jen tak nepokazil. V závěru školního roku jsme se rozloučili s nejstaršími předškoláky, kteří si pro své nejbližší připravili vystoupení a ukápla nejedna slza. Dětem byly rozdány upomínkové předměty a čekalo na ně poslední překvapení – indiánský večer a přespání v MŠ. Nejen díky krásnému počasí se akce vydařila a všichni jsme si ji moc užili. Všem předškolákům přejeme hodně štěstí a úspěšné vykročení do školy a s ostatními se těšíme na setkání v září.

 

Fotogalerie
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava