Pohyb s radostí v roce 2022

 

Neseď doma,hybaj ven!

Chceme-li u dětí probudit RADOST Z POHYBU, je nutné vytvořit pro ně stimulující prostředí, dostatek motivujících podnětů ke spontánnímu pohybu. Pro nás to znamená vytvářet zajímavá sportovní zákoutí, kde si děti mohou pořádně zadovádět, zasportovat si i zrelaxovat!

Finanční prostředky byly využity na nákup nových atraktivních sportovních prvků - lezecké stěny do sluníčkovéa motýlkové třídy. 

Schválená částka na realizaci: 33 000,- Kč

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47