Pohyb s radostí v roce 2022

 

Neseď doma,hybaj ven!

Náš projekt bychom možná mohli uvést slovy jedné písně: „A co děti, mají si kde hrát? Naší dlouhodobou snahou totiž je, aby děti měly dostatek atraktivních příležitostí k pohybovým hrám, sportovním aktivitám, ale i k relaxaci. Problém, jak děti co nejlépe motivovat k aktivnímu způsobu života, bohužel přetrvává. 

Chceme-li u dětí probudit RADOST Z POHYBU, je nutné vytvořit pro ně stimulující prostředí, dostatek motivujících podnětů ke spontánnímu pohybu. Pro nás to znamená vytvářet zajímavá sportovní zákoutí, kde si děti mohou pořádně zadovádět, zasportovat si i zrelaxovat!

Finanční prostředky jsou plánovány na nákup nových atraktivních sportovních prvků a relaxačních vaků, které budou využívány všemi dětmi mateřské školy po většinu roku.

Schválená částka na realizaci: 33 000,- Kč

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava