OP JAK - projekt Podpora školy IV

 

Podpora školy IV

CZ.02.02.03/00/22_002/0001495

Operační program Jan Ámos Komenský

výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Termín realizace: 1.10.2022 až 30.09.2024

Poskytnutá dotace ve výši: 497 770,00 Kč

Aktivity projektu:

  1. Personální podpora – poskytnutí školního asistenta mateřským školám.

Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Pokud jsou v MŠ přítomny dvouleté děti, může školní asistent vykonávat také činnosti chůvy. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

  1. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47