BEZPEČNĚ SVĚTEM

 

Projekt  „Bezpečně světem“

(Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210)

je podořen  z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

 

Harmonogram realizace projektu: 01.09.2022 – 28.02.2023

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 8 942, 00 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 7 600,70 EUR

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu "Bezpečně světem" byl rozvoj dopravní výchovy a osvěta týkající se bezpečného chování v  dopravě u předškolních dětí. Dětem i pedagogům poskytl netradiční zážitek, prožitek a rozšířil jejich obzory a vědomosti v oblasti bezpečnosti.

Projekt "Bezpečně světem" byl složen z celkem 4 klíčových aktivit, přičemž jedna z nich měla charakter doplňkový a zbývající aktivity měly charakter výletu. KA2 yla zaměřena na pedagogy jednotlivých partnerských mateřských škol, další aktivity byly poté již zaměřeny na samotné děti předškolního věku navštěvující zapojené MŠ.

Partneři projektu:

 • Žadatel/Vedoucí partner:
  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • CZ projektový partner:
  Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
  Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
 • PL projektový partner:
  Gmina Glubczyce, Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

Aktivity projektu:

KA č. 1 – Řízení projektu  (01. 09. 2022 – 28. 02. 2023)

KA č. 2 – Děti v dopravě  (09. – 11. 09. 2022), CZ, Kopřivnice

KA č. 3 – Záchranáři v akci  (04. 10. 2022), PL, Glubczyce

KA č. 4 – Pozóóór, jedu!  (20. 10. 2022), CZ, Ostrava

Celkem se do projektu ve všech aktivitách zapojí 65 dětí a 21 pedagogů.


Klíčová aktivita č. 2 „Děti v dopravě“ v rámci projektu Bezpečně světem                                        

Víkendového pobytu se zúčastnilo 19 pedagogů všech zapojených mateřských škol. V pátek 9.9.2022 po příjezdu do Hotelu Tatra v Kopřivnici proběhlo přivítání, ubytování a první společná večeře. Následovala porada, která se týkala přípravy, organizaci a dolaďování detailů dalších aktivit našeho projektu – říjnového setkání dětí v Polsku a následně i v Ostravě. Sobotním dopolednem nás provázel lektor Bc. Pavel Blahut ze společnosti BESIP. Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou bezpečnosti dětí v dopravě a metodikou dopravní výchovy v předškolním vzdělávání. Odpolední program pokračoval exkurzí do Muzea Tatra Kopřivnice, kde jsme měli možnost zhlédnout různé historické vozy, které společnost Tatra v minulosti vyráběla. Po večeři proběhlo společné neformální setkání, předávali jsme si vzájemně zkušenosti z praxe i předešlých projektů. Nedělní společná snídaně byla zakončením pobytu v Kopřivnicích. Víkendový pobyt byl první společnou aktivitou a měl opravdu skvělou atmosféru. Už teď se těšíme na další setkání, které nás čeká  v Glubczycích. Tentokrát „bezpečně do světa“ vyrazí i naši předškoláci.


Klíčová aktivita č. 3 „Záchranáří v akci“ v rámci projektu „Bezpečně světem“                                       

Projektový den se konal dne 4. 10. 2022 od 7:00 do 15:00 hodin v areálu polské základní školy „Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 31“. Program byl koncipován jako praktické seznámení dětí s prací složek integrovaného záchranného systému – hasičů, policie a lékařů zdravotnické záchranné služby. Zahrnoval tyto aktivity:  

 • Akce s dopravním policistou aneb „Účastníci silničního provozu v akci“

Zaměřeno na bezpečnost v silničním provozu z pozice cyklisty a chodce. Děti po pětičlenných skupinách na odrážedlech absolvovaly trasu, kde nechyběly semafory, přejezd přes přechod, dopravní značky „Dej přednost v jízdě a Pozor, děti!“. Celý úsek cesty byl pod kontrolou policisty, který děti upozorňoval, připomínal a také ocenil správné reakce na jednotlivé dopravní signály.

 • Akce s hasičem, policistkou a záchranářem zdravotnické záchranné služby aneb „Pozor, dopravní nehoda!“

Zaměřeno na spolupráci integrovaného záchranného systému. Díky velmi vhodně a názorně předvedené akci, děti měly možnost poznat, jakou náplň práce mají záchranáři v týmu IZS, když jsou přivoláni k dopravní nehodě. Postupně se zapojily s policistkou a hasičem na zajištění místa fiktivní dopravní nehody, následně i do poskytnutí první pomoci „zraněného“ účastníka této nehody – zejména praktický trénink, jak dostat zraněného do stabilizované polohy.

 • Akce se lékařem záchranné služby aneb „Jak poskytnout první pomoc?“

Zaměřeno na poskytnutí první pomoci v reálné situaci. Děti byly přiměřeně jejich věku seznámeny na modelové situaci, jak poskytnout první pomoci člověku v bezvědomí. Prakticky si na cvičné figuríně vyzkoušely, jak provádět masáž srdce nebo jak pomoci osobě, která se dusí.  

Velkou pochvalu a uznání si zaslouží všichni zúčastnění. Byli velmi dobře připraveni, trpělivě a vstřícně se dětem po celé dopoledne věnovali. Jazyková bariera nebyla žádným problémem, protože se děti vše učily nápodobou a při praktických činnostech. Rozloučili jsme se s přáním na brzkou viděnou v Ostravě. Pak už čeští účastníci odjížděli plní dojmů ze zajímavého programu a společně stráveného dne zpět do svého rodného města. Už brzy nás čeká poslední aktivita projektu a my se  těšíme na další super zážitky.


Klíčová aktivita č. 4 „Pozóóór, jedu!“ v rámci projektu „Bezpečně světem“

Projektový den se konal dne 20. 10. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin na území statutárního města Ostravy, konkrétně na dopravním hřišti v Ostravě-Přívoze, Hasičském muzeu a při projížďce doubledeckerem po významných místech města Ostravy.

Druhý (a zároveň závěrečný) projektový den proběhl tentokrát v Ostravě. Děti ze zapojených školy byly rozděleny do čtyř smíšených skupin a pak každá skupina postupně dle časového harmonogramu absolvovala jednotlivé naplánované aktivity:

 • Projížďka ostravským doubledeckerem po významných místech města Ostravy

Děti se ve dvou jízdách svezly ostravskou novinkou – doubledeckerem. Měly možnost poznat město Ostrava z jiné perspektivy. Viděli jim známá místa – stadion Bazaly, ZOO, Důl Michal, Novou radnici… Pro všechny byla tato jízda báječným zážitkem.

 • Program na dopravním hřišti

Další aktivitou, kterou všechny děti postupně absolvovaly, byl program na dopravním hřišti v Ostravě-Přívoze. Děti byly nejprve seznámeny s dopravními předpisy a značkami. Když získali potřebné teoretické znalosti, vydali se společně do „reálného“ provozu – zapůjčili si koloběžky a tříkolky a podle předpisů si trénovali různé dopravní situace.

 • Návštěva Hasičského muzea

Třetí aktivitou byla návštěva v Hasičském muzeu. To poskytlo dětem nahlédnutí do historie tohoto povolání. Děti viděly historické uniformy, vybavení, ale také historickou techniku. Interaktivní formou byly seznámeny s reálnými situacemi, které mohou nastat, protože muzeum mělo ve svých expozicích i současnou technik a děti si ji mohly samy vyzkoušet.

Během projektového dne byl dán také prostor pro společné volné hry na naší školní zahradě. Jako odměnu děti obdržely drobné dárky v podobě reflexních prvků od společnosti BESIP a každá zapojená mateřská škola dostala jedno dopravní vozítko na školní zahradu (Taxi, Policie, Hasiči).

Náš „dopravní“ projekt touto poslední klíčovou aktivitou skončil. Náramně jsme si ho užili – máme spoustu nádherných zážitků, získali jsme nové vědomosti a dovednosti, navázali přátelství a opět si potvrdili, že je na spolu opravdu hezky. Věříme, že ani tento projekt není náš poslední. Už teď se nám honí hlavou nové nápady a tipy pro další setkávání….  

Fotogalerie
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava
https://www.high-endrolex.com/47