Dokumenty školy

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Výše úplaty za celodenní předškolní vzdělávání je stanovena na 450,-- Kč za měsíc. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby než dítě zahájí povinnou školní docházku). Další podrobnosti k úplatě upravuje vnitřní směrnice mateřské školy (vizte níže Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání ve formátu pdf.).

 

Soubory ke stažení
PDFŠKOLNÍ ŘÁD640.45 KB
PDFSměrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání143.16 KB
PDFStanovení úplaty pro školní rok 2022/202393.19 KB
PDFKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání132.24 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava