Zájmové aktivity školy

Mateřská škola nabízí dětem také zájmové aktivity, které jsou realizovány zpravidla v době odpoledního odpočinku a řízených klidových činností pro přihlášené nejstarší děti. Jednou z nich je Klub předškoláků -  promýšlená a cílená příprava dětí na bezproblémové zvládnutí nároků ZŠ.
U dětí jsou rozvíjeny řečové schopnosti, zrakové a sluchové vnímámí, prostorová orientace, grafomotorika i další motorické dovednosti, logické myšlení, koncentrace aj. Součásti programu klubu jsou také pravidelné návštěvy v místní pobočce knihovny, výuka pod vedením městské policie na dětském dopravním hřiští, návštěvy zajímavých výstav a kreativních dílen.

Kurz plavání, který probíhá pravidelně vždy v pátek v době dopoledních vzdělávacích činností a pobytu venku, organizuje mateřská škola pro přihlášené děti v prostorách vodoléčby Vodního světa Sareza Ostrava a také zajišťuje jeho metodické vedení.

Tyto zájmové aktivity jsou vedeny učitelkami mateřské školy dle vypracovaného metodického programu, který je součásti ŠVP PV Barevný svět – abeceda objevování.

Upřesnění organizace nabízených zájmových aktivit ve školním roce 2018/2019:

  • Klub předškoláků – my se školy nebojíme....

Vedením pověřeni: pedagogové mateřské školy dle rozpisu

Termín: 5x týdně – pondělí až pátek 12.30 až 14.00

  • Otužilí vodníčci – podzimní a jarní kurzy plavání

Vedením pověřena: Bc. Lenka Šebestíková

Termín:1x týdne – pátek 10.00 – 11.00 v prostorách vodoléčby Vodního světa Sareza

Zájmové kroužky vedené externími lektory:

  • Angličtina s úsměvem - středa 15.20 - 16.05 v prostorách MŠ

  • Atletická školička - úterý 15.10 - 15.55 v prostorách MŠ

 

QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO