ÚŘEDNÍ DESKA

Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Adresa: Šafaříkova 9 / 1050, 702 00 Moravská Ostrava

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,

                   náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČO: 75027364

Ředitelka: Bc. Lenka Šebestíková

Kapacita školy: 75 dětí

Provozní doba: pondělí až pátek od 6:00 do 16:15 hodin

  • ranní přivádění dětí od 6.00 do 8.30
  • vyzvedávání dětí po obědě od 12.30 do 13.00
  • odpolední předávání dětí od 14.30 do 16.15

Rozsah povinného předškolního vzdělávání – pravidelná denní docházka od 8.30 do 12.30 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

Telefon: 596 136 724, mobil 739 466 266

Identifikátor datové schránky: 9epkwf4

Adresa elektronické pošty: reditelka@mssafarikova.eu

Web: http://mssafarikova.eu

Číslo účtu MŠ: Komerční banka, a.s. 13433761 / 0100


Přehled přijímaných datových formátů v digitální podobě obsažených v datové zprávě: PDF, PDF/A, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ODT, ODF, JPG, JPEG.

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit: prostřednictvím informačního systému datových schránek, zasláním emailové zprávy na elektronickou adresu školy, na přenosném technickém nosiči.

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Pokud škola zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se škole vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává. Není-li škola schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.


Povinně zveřejňované informace - viz níže Struktura informací o subjektu...

 

Soubory ke stažení

3.2019.Struktura informací.pdf Struktura informací o subjektu dle vyhlášky 442/2006 Sb. 111 kB
Rozpočet.2019.pdf Rozpočet 2019 458 kB
Návrh střednědobý rozpočet 2020_2021.pdf Střednědobý výhled rozpočtu na 2020 až 2021 206 kB
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO