Školní vzdělávací program

BAREVNÝ SVĚT - ABECEDA OBJEVOVÁNÍ

Školní vzdělávací progrma

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání BAREVNÝ SVĚT – abeceda objevování vychází z důležitého poznatku, že většina toho, co dítě prožije a přijme v prvních letech života, je trvalé a zhodnotí se v pozdějším věku. Prožitky a zkušenosti z dětství výrazně ovlivňují vývoj naší osobnosti, s důsledky pro další život. Proto je naší velkou snahou umožnit dětem prožít šťastné dětství. Ukázat jim, že SVĚT může být pestrý, zajímavý, láskyplný a plný podivuhodných překvapení, na která se lze těšit.

 

 

Školní vzdělávací program má tři hlavní záměry:

 • Umožnit dětem být samy sebou a naplnit čas vlastní iniciativou a seberealizací – prozkoumávat vše, s čím se postupně setkávají, podpořit svobodu i odvahu tvořit, jednat a myslet.

 • Ovlivňovat prosociální vnímavost dětí - vést je k nahlížení na problémy z pohledu nejen svého, ale i druhých osob, porozumět sobě i druhému, trénovat schopnost empatie a  morálního úsudku.

 • Podporovat u dětí životní optimismus - poznávat pozitiva zdravého životního stylu, aktivního způsobu života - pohyb a sport, různé způsoby relaxace, pestrou stravu - to vše s pocitem potěšení, radosti, pohody a uvolnění.

Jakou cestu zvolit k naplňování našich záměrů?
Jak nejlépe vzbudit zájem dětí, motivovat k aktivnímu poznávání a objevování
světa kolem nás?

Hra je tou nejpřirozenější činností dítěte předškolního věku, je tedy také nejefektivnější formou učení! Dítě v ní zrcadlí svou individualitu, realizuje se z vlastní potřeby, na základě vnitřních motivů a zájmů, přináší mu radost a potěšení. Mnohými dospělými zpochybňována, považována za ztrátu času, pro nás však důležitá a nenahraditelná součást přirozeného a kvalitního vývoje dítěte. Ať už to bude hra spontánní, didaktická nebo nepřímo řízená, bude uplatňovaná v přirozené rovnováze.
Práce s příběhem, pohádkou prostřednictvím metod tvořivé dramatiky je další přirozenou cestou i nejvhodnější způsob učení. Dobře zvolený příběh rozvíjí celou osobnost dítěte po stránce kognitivní, sociální a emocionální. Prostřednictvím příběhu se děti učí víc než jen mluvit, případně naslouchat. Mohou oslovovat postavy z příběhu, být svědky jejich trápení, dobrých i chybných rozhodnutí, stát se spolutvůrci jejich konání, prožít sílu společných zážitků a radostí. Pro naši volbu hovoří také fakt, že do dětského světa neodmyslitelně patří tajemno, kouzlo a magický svět pohádek a příběhů, který dětem pomáhá pochopit fungování skutečného světa svou jasnou strukturou a řádem, jednoznačnými pravidly, uspokojením potřeby naděje i ztotožnění s hrdinou. A nejen na pohádkách a příbězích můžeme stavět, jsou to i básně a říkadla, dětské písně i vyprávění našich prožitých zážitků. Máme tak jedinečnou možnost pokusit se zvrátit trend dnešní uspěchané doby, která až příliš preferuje moderní technologie a na kouzlo pohádek prostřednictvím mluveného slova zapomíná.

Vzdělávací nabídku tvoří tyto integrované bloky:

 • A jako AŤ JE NÁM TU SPOLU HEZKY...
  Tento integrovaný blok umožní dětem objevovat a otevřít svět k vrstevníkům, kamarádům a také k sobě samému. Prostřednictvím příběhů, hry i tvořivé dramatiky se budou učit, jak vyjednávat, zvažovat konfliktní situaci, respektovat ostatní, střídat se v mluvě a aktivitách, rozvíjet smysl pro správné a chybné. Vstupováním do nejrůznějších součinností s druhými se naučí vyhodnocovat jejich reakce, získávat informace o tom, jak ho ti druzí vnímají a hledat způsoby vhodnějšího a přijatelnějšího chování.

 • B jako BUĎME ZDRAVÍ, BUĎME FIT...
  Tento integrovaný blok umožní dětem objevovat a otevřít svět zdravého životního stylu se vším, co přispěje k jejich optimálnímu tělesnému i duševnímu vývoji. Nabídne dostatek příležitostí k aktivnímu pohybu a sportování, k nabrání nových sil při odpočinku a relaxaci, ke zdokonalení hygienických návyků, k rozšíření jejich jídelníčku o zdravou, chutnou a nutričně vyváženou stravu, k pochopení, jak funguje jejich tělo - co mu škodí nebo naopak prospívá.

 • C jako CO BY SE STALO KDYBY....
  Tento integrovaný blok umožní dětem objevovat a otevřít okolní a každodenní svět netradičně a tvořivě prostřednictvím hry, s využitím fantazie. Budou moci vstupovat jak do světa reálného tak do toho imaginárního, poznanou realitu si dávat do nových souvislostí, pohlížet originálně na řešení problémů, projevovat se přirozeně, bezprostředně a aktivně. Pokládáním otázek CO BY STALO KDYBY se nám otevírá nepřeberné množství okruhů a oblastí, které můžeme s dětmi blíže zkoumat, řešit a do hloubky poznávat. A protože fantazie dětí může být velká, nelze předem přesně odhadnout, kam až se v poznávání a učení dostanou, jak překvapivý bude výsledek.

 • D jako DNESKA SI TO UŽIJEM....
  Tento integrovaný blok dává dětem příležitost objevovat a otevřít svět nových lidí a nových prostředí mimo mateřskou školu a obohacovat ho o netradiční pestré zážitky (kulturní, poznávací, dovednostní). Při zprostředkování těchto zajímavých prožitků máme na paměti, že by pro dítě měly být radostným a pozitivním zážitkem a ne stresovou záležitosti. Právě proto je dětem „dávkujeme“ postupně a s ohledem na jejich věkové i individuální zvláštnosti. První setkávání s divadelním představením či zábavným programem začíná ve známém prostředí mateřské školy a ti nesmělí je zakusí třeba i na bezpečném klíně učitelky. Postupné otevírání se novému světu, na obsahově bohatších kulturních a poznávacích akcích mimo mateřskou školu, bude přibývat v době, kdy už dítě spolehlivě zvládne cestování a dokáže si tyto nové zážitky v pohodě a naplno vychutnat.

​ŠVP PV  "Barevný svět - abeceda objevování"  je k dispozici v plné verzi a v tištěné podobě na nástěnce u hlavního vchodu do mateřské školy.

 

QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO