Školní stravování

KONTAKTY – školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: Ingrid Kačmaříková

K dispozici v kanceláři v době od 7.30 do 11.30 hodin

E-mail: ekonomka@mssafarikova.eu

Za stravování odpovídá vedoucí školní jídelny.
Strava se vydává ve školní jídelně v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí školní jídelny tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a nebyl narušen stravovací režim dětí.
Dostatečný přísun tekutin je pro děti zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
Dle aktuálního zájmu (na základě žádosti zákonného zástupce dítěte) škola poskytuje dietní stravování za upravených podmínek. Ve spolupráci se zřizovatelem školy lze zajistit dovoz celodenní dietní stravy firmou s vlastní nutriční terapeutkou.

Informace k platbě stravného – možnosti:

Úhrada stravného se provádí bezhotovostní platbou prostřednictvím souhlasu s inkasem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (během prázdninového provozu pouze hotovostní platbou).

Zákonní zástupci uhradí  při nástupu dítěte do MŠ v hotovosti zálohu na stravné ve výši 1 200,-- Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny. Tato záloha pro aktuální školní rok je po dohodě se zákonnými zastupci dětí vyúčtována na konci měsíce června nebo při ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Při platbě v hotovosti již pak zákonní zástupci dětí hradí platbu za stravné podle skutečně odebrané stravy za daný měsíc a to zpětně zpravidla 15. dne v měsíci (např. platba stravného za září pak proběhne 15. října). Upřesňující informace o termínu plateb za stravné v hotovosti budou vždy vyvěšeny na informační nástěnce při vstupu do mateřské školy. Termíny pro platbu jsou závazné i v případě nepřítomnosti dítěte.

Inkasem z bankovního účtu je úhrada stravného také prováděna zpětně za daný měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (např. platba stravného za září je z účtu stažena do 15. října podle skutečně odebrané stravy).

Formulář k zadání bezhotovostní platby je na vyžádání k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo ke stažení na webových stránkách.

Cena stravného od 1.9.2019:

Stravné u dětí do 6 let:

 • přesnídávka – dopolední svačina 8,00 Kč
 • oběd 18,00 Kč
 • odpolední svačina 8,00 Kč
 • pitný režim 5,00 Kč
 • polodenní stravování 31,00 Kč
 • celodenní stravování 39,00 Kč

Stravné u dětí, které během školního roku dovrší 7 let:

 • přesnídávka – dopolední svačina 9,00 Kč
 • oběd 19,00 Kč
 • odpolední svačina 9,00 Kč
 • pitný režim 5,00 Kč
 • polodenní stravování 33,00 Kč
 • celodenní stravování 42,00 Kč

Přihlašování a odhlašování dítěte ke stravování:

Odhlašování či přihlašování dítěte ke stravování je vždy den dopředu do 13.00 hodin !!
Pouze v pondělí je možno změnit či upřesnit docházku dítěte do 7.00 hodin !!

 

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si neodhlášenou stravu vyzvednout ve školní jídelně do přinesených nádob (jídlonosiče). Výdej probíhá v 11.30 hodin oproti podpisu v sešitě odhlášek. Rodiče nevstupují do prostor školní jídelny z hygienických důvodů. Na další dny absence je nutno stravu odhlásit. 

Číslice v jídelníčku za pokrmem značí určitý alergen.
Informace naleznete níže v souboru ke stažení.

 

Soubory ke stažení

2018. VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny.pdf Vnitřní řád školní jídelny 92 kB
Dodatek č.1.vniřní řád ŠJ.2019.pdf Dodatek č.1 - Vnitřní řád ŠJ 73 kB
2018.Bezhotovostní platba.info.pdf Formulář. Bezhotovostní platba stravného 141 kB
alergeny.pdf Seznam alergenů 2049 kB
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO