O nás

Mateřská škola zahájila provoz slavnostním otevřením 30. srpna 1976 jako trojtřídní mateřská škola s celodenní provozem. Usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 943/19 ze dne 24.9.2002 s účinností ke dni 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Škola je situována v okrajové části města v dosahu městské hromadné dopravy (tramvaj, trolejbus, autobus), ale poněkud se ztrácí uprostřed sídlištní zástavby a mezi panelovými domy je hůře k „nalezení“.  Typizovaná dvoupodlažní budova prošla během léta až podzimu 2014 rozsáhlou revitalizací (výměna oken, zateplení, instalace vzduchotechniky a topení na chodbách, výměna zdravotechniky) a dodatečně byla také opravena příjezdová cesta v areálu školy. Tato "slušivá" proměna škole prospěla, budova ziskala nejen na barevnosti zvenčí, ale došlo zejména k modernizaci a výraznému zvýšení komfortu uvnitř. V současné době má škola tři věkově heterogenní třídy naplňované do počtu 24 dětí, její součástí je také školní jídelna. Provozní doba je od  6:00 do 16:15 hodin, stanovená kapacita 75 dětí.

V rámci rekonstrukce v roce 2014 byla ve škole instalována infrasauna a opravena terasa v patře. Po dlouhé pauze je tak opět za vhodného počasí využívána ke vzdělávacím i relaxačním aktivitám dětí. Sportovní a hrací vybavení školní zahrady je pravidelně kontrolováno, odpovídá bezpečnostním předpisům a normám. Kompletní revitalizace a modernizace školní zahrady proběhla během června až srpna 2018. Získali jsme tak zahradu vybavenou bezpečnými a moderními sportovními hracími prvky, upravené venkovní plochy vhodné nejen pro sport, ale i relaxaci, a to vše s přihlédnutím a zohledněním pohybu dětí mladších 3 let. Školní zahrada má nyní zajímavě řešenou venkovní terasu s lavičkami, promyšleně a vhodně upravený povrch - nové asfaltové chodníky pro jízdu na koloběžkách či kolech, pryžové hrací plochy s umělými vyvýšeninami a tunelem i zatravněné části. Je vybavena moderními sportovními prvky (se série Malý lanový park, lezeckou stěnou do svahu, lanovou pyramidou, fitness prvkem), nerezovou skluzavkou, různými druhy kolotočů, houpadly, kreslící tabulí, místem pro tvořivé hry s pískem i s vodou.

Interiér je vkusný, příjemný, citlivě barevně laděný a vyzdobený zejména dětskými výtvarnými pracemi i fotografiemi mapující život naší mateřské školy. Dostatečně velké prostory tříd splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, svým vybavením, výzdobou, barevným laděním odpovídají zvoleným názvům tříd: SLUNÍČKOVÁ, MOTÝLKOVÁKVĚTINKOVÁ .

Ke zpestření života v mateřské škole přispívají zajímavé akce, zábavné programy a divadla, které pro děti pečlivě vybíráme. Do mateřské školy zveme divadelní soubory, umělce a další hosty nebo navštěvujeme kulturní pořady mimo ni. S nadšením a mnoha tvůrčími nápady připravujeme dopolední tématicky zaměřené akce pro děti i ty odpolední, kde jsou cíleně zapojeni i jejich rodiče. Z mnohých se už staly oblíbené rituály, bez kterých si život v naší mateřské škole nedovedeme představit. Patří mezi ně například slavností loučení s budoucími školáky, maškarní plesy, oslavy Dne matek či výtvarné dílny.

Do života v naší obci aktivně vstupujeme zejména při výtvarných akcích (např. vánoční výzdoba), anketách (Zlatá beruška) či vystoupeních v domovech důchodců apod.

Mateřská škola úspěšné spolupracuje s místní pobočkou Knihovny města Ostravy při rozvoji předčtenářských dovedností dětí formou pravidelných tématických besed, se Střediskem přírodovědců v Ostravě – Porubě, kde se děti učí vnímat přírodu všemi smysly a zajímavým způsobem pronikají do základů ochrany přírody i chovatelství, se Základní školou Ostrava, Nádražní 117, příspěvkovou organizací v rámci Klubu předškoláků, s městskou policií při praktickém nácviku bezpečného chování v dopravě během jarních a podzimních akcích na dopravním hřišti a besedách, s Domem umění v Ostravě či Výstavní síní Sokolskou 26, kam děti docházejí na interaktivní výstavy, s Ostravskou univerzitou či se Střediskem vzdělávání s.r.o. při zajištění pregraduální praxe studentů pedagogické fakulty respektive při zajištění praxí pro chůvy.

Na základě zvýšeného zájmu ze strany rodičů byly v rámci doplňkové činnosti školy zprostředkovány v odpoledních hodinách zájmové kroužky přímo v MŠ: výuka angličtiny (fa Angličtina s úsměvem) a Atletická školička (AK SSK Vítkovice).

Považujeme za velkou přednost, že jsme nevelká mateřská škola (hovoříme o sobě jako o mateřské škole rodinného typu), protože se můžeme docela dobře navzájem poznat - děti, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci. O to větší je naše snaha, aby se ti všichni jmenovaní u nás cítili dobře a vnímali atmosféru ve škole jako vstřícnou, pohodovou a bezpečnou.

Kde nás najdete

Soubory ke stažení

podmínky provozu MŠ, tříd.pdf Provoz mateřské školy - upřesnění podmínek 60 kB
vnitřní denní režim.pdf Vnitřná denní režim při vzdělávání 64 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO