Dokumenty školy

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

Výše úplaty za celodenní předškolní vzdělávání je stanovena na 400,-- Kč za měsíc. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby než dítě zahájí povinnou školní docházku). Další podrobnosti k úplatě upravuje vnitřní směrnice mateřské školy (vizte níže Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání ve formátu pdf.).

 

Soubory ke stažení

2019.Školní řád.pdf Školní řád 207 kB
Příloha.úplata19.20.pdf Stanovení úplaty pro šk.rok 2019/2020 126 kB
9.2018.Směrnice.ÚPLATA.pdf Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 56 kB
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO